Karty magnetyczne
W dzisiejszych czasach, niezwykle popularne, jak również i stosunkowo tanie, są karty magnetyczne, które znajdują rozwiązanie wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność korzystania z nośnika pamięci. Dane, które mają być zawarte na karcie, zostają zakodowane na pasku, za pomocą koderów magnetycznych. Aby móc z takich kart korzystać, konieczne jest użycie czytnika kart magnetycznych. Takie paski, posiadają trzy ścieżki zapisu. Zazwyczaj korzystamy tylko z jednego z nich. Jeśli jednak istnieje potrzeba dodatkowego zabezpieczenia dostępu do informacji lub konkretnych pomieszczeń, wtedy bez problemu można zakodować odpowiednie ciągi znaków, nawet na wszystkich trzech ścieżkach. Mogą to być zarówno ciągi cyfr, jak również i ciągi liter z cyframi. Wszystko więc zależy od tego, jak duże znaczenie odgrywa ochrona i bezpieczeństwo konkretnego elementu, zapisu, czy też budynku.

Jeżeli chodzi o karty magnetyczne, mogą one posiadać dwa różne rodzaje pasków magnetycznych: LoCo i HiCo. Czym więc one się między sobą różnią?

LoCo- posiada niski współczynnik koercji( mniejsza odporność na rozmagnesowanie)
HiCo- posiada wysoki współczynnik koercji( większa odporność na rozmagnesowanie)
Decydując się na jeden z nich, trzeba wcześniej dowiedzieć się, który z nich jest czytany przez czytnik. Takie informacje, znajdują się w danych technicznych takiego urządzenia, podane przez producenta.

Pasek magnetyczny posiada 3 ścieżki zapisu. Można na nich zakodować dane cyfrowe lub cyfrowo-literowe.
Kodowanie paska możliwe jest wg poniższego standardu:

Ścieżka 1:
Długość: 79 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC
Gęstość zapisu: 8.27 bitów na mm (210 bitów na cal)
Zestaw znaków: Spacja ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
Znak początku: %
Znak końca: ?
Separator: ^
Dozwolone są tylko wielkie litery. Małe zostaną automatycznie zamienione na wielkie.
Ścieżka 2:
Długość: 40 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC
Gęstość zapisu: 2.95 bitów na mm (75 bitów na cal)
Zestaw znaków: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ?
Znak początku: ;
Znak końca: ?
Separator: =
Ścieżka 3:
Długość: 107 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC
Gęstość zapisu: 8.27 bitów na mm (210 bitów na cal)
Zestaw znaków: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ?
Znak początku: ;
Znak końca: ?
Separator: =